تبلیغات
روانشناسی کودک - بین بیماری کودکان با لباس والدین رابطه وجود دارد!
تاریخ : دوشنبه 13 آذر 1391 | 10:57 ب.ظ | نویسنده : سارا احمدی :)


برای نخستین بار در جهان طی تحقیقاتی در خصوص ارتباط بین لباس والدین و بیماری ها در کودکان رابطه معناداری به اثبات رسید.

به گزارش راسخون، دکتر اعظم السادات هاشمی، رییس مرکز تحقیقات خون و سرطان و ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی یزد در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران گفت: این تحقیقات در تنها مجله خون و سرطان کودکان در دنیا که در یزد منتشر می شود انجام شد.

وی افزود: در این تحقیق در زمینه استفاده از سموم و اثرات آن در سرطان کودکان تحقیق شده که برای نخستین بار طی این تحقیق رابطه بین شغل والدین و بیماری در کودکان بررسی شده است.

وی ادامه داد: لباس برخی از والدین آغشته به یک سری از مواد اعم از هیدورکربن ها و ترکیبات بنزین است که در نقاشی ساختمان و سموم ضدآفات استفاده می شود و این موجب بروز بیماری در کودکان شده و طی این تحقیق به رابطه معناداری با گروه شاهد، یعنی کودکان، با این لباس ها رسیدیم.

دکتر هاشمی تاکید کرد: سلول های کودکان مدام در حال تکثیر است و از والدین می خواهم درباره لباس خود در منزل موارد ایمنی و بهداشتی را رعایت کنند، چرا که پیشگیری از درمان بهتر است.منبع: اخبار راسخون / بهداشت و درمان